Giới thiệu về Innoway

Innoway là một nền tảng IoT cho phép phát triển, quản lý và mở rộng quy mô nhanh chóng các dự án IoT. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp giải pháp đám mây cho các ứng dụng IoT của bạn.

Bắt đầu sử dụng

Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu sử dụng InnoWay:

Giải pháp mẫu

Bạn có thể tham khảo các chức năng bên dưới để tạo giải pháp của riêng mình, hoặc tham khảo các giải pháp mẫu của chúng tôi

Chức năng sử dụng

Học cách sử dụng InnoWay thông qua việc tìm hiểu các chức năng sau:

Các tài liệu khác

Last updated