Hướng dẫn kết nối thiết bị

Innoway cho phép người dùng nhiều lựa chọn phương án kết nối. Sơ đồ bên dưới được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan về các tùy chọn hiện có và giúp bạn chọn tùy chọn chính xác cho thiết bị của mình. Trong trường hợp bạn chưa tìm ra cách kết nối thiết bị của mình bằng sơ đồ hoặc có gì đó không rõ ràng, vui lòng liên hệ với chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện hướng dẫn này.

  • Với các giao thức TCP, UDP, MQTT người dùng có thể sử dụng Custom Adapter.

Last updated